Port "Resort Niegocin", Wilkasy ul.Niegocińska 7 11-500 Giżycko tel. 791-445-744 kubat.yachting@gmail.com

Czarter bez uprawnień

Czarter jachtu bez patentu

Mamy świadomość, iż nie każdemu żeglarzowi udało się ukończyć kurs i wyrobić patent pomimo posiadanych umiejętności.

W związku z tym postanowiliśmy spełnić  oczekiwania naszych klientów i udostępniać nasze mniejsze  jachty do wynajęcia bez uprawnień.

Przepisy pozwalają na prowadzenie jednostek do 7,5m długości bez jakichkolwiek uprawnień jednak osoba, która przeszła kurs i zdała egzamin daje teoretycznie większe szanse zapanowania nad jachtem i załogą.

W naszej firmie istnieje możliwość wynajęcia jachtów bez patentu ale, należy spełnić dodatkowe warunki. Pomimo ich spełnienia zastrzegamy sobie prawo do odmowy podpisania umowy bez podania przyczyny.

Warunki dodatkowe

  • Na okres czarteru (bez uprawnień) pobierana jest podwójna kaucja zwrotna  na pokrycie ewentualnych drobnych szkód.
  • Załoga musi posiadać wiedzę praktyczną w zakresie:
    • węzeł ratowniczy
    • manewry portowe
    • stawianie żagli
    • refowanie żagli
    • zrzucanie żagli
    • obsługa silnika
    • zabezpieczanie jachtów
    • zasady pierwszeństwa na wodzie
    • praca na żaglach
    • zwroty
    • zasady bezpieczeństwa na wodzie
  • Aby załoga nie posiadająca patentu miała możliwość wynajęcia jachtów musi okazać się godna zaufania.
  • Załoga może żeglować przy wiatrach wiejących z prędkością do 3 stopni Beauforta

Nie zastosowanie się do wymienionych warunków czarteru możne skutkować utratą części lub całości kaucji.

>