Port "Resort Niegocin", Wilkasy ul.Niegocińska 7 11-500 Giżycko tel. 791-445-744 kubat.yachting@gmail.com

Warunki czarteru jachtu

Aby wyczarterować jacht osoba podpisująca umowę winna zapoznać się z warunkami czarteru jachtu

Warunki te najemca jest zobowiązany spełnić i przestrzegać.

 • Czarteru jachtu może dokonać osoba, która ukończyła 18-ty rok życia i posiadająca odpowiednie uprawnienia.

 • Najemca bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za jednostkę, wyposażenie i osoby będące na jachcie, a w szczególności za ich bezpieczeństwo.  Jednocześnie informujemy o możliwości wykupienia ubezpieczenia OC dla osób posiadających licencje i uprawnienia żeglarskie wydane przez PZŻ (link do oferty poniżej)
  https://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/ubezpieczenie-oc-zawodnikow-zeglarzy/

 • Zabrania się prowadzenia jachtów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

 • Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia wynajmującego o zdarzeniach, które przyczyniły się do wystąpienia jakiejkolwiek szkody na wyczarterowanym przez niego jachcie lub jego wyposażeniu z winy najemcy lub osób trzecich jak również innym osobom lub jednostkom pływającym.

 • Odbiór jachtów odbywa się w godz. 16.00-19.00 pierwszego dnia czarteru na terenie przystani Resort Niegocin Wilkasy ul.Niegocińska 7, 11-500 Giżycko.

 • Zdawanie jachtów odbywa się ostatniego dnia czarteru do godz.10.00 na terenie przystani Resort Niegocin Wilkasy ul.Niegocińska 7, 11-500 Giżycko. Powrót jednostki do portu powinien nastąpić w przeddzień zdania jachtu do godziny 18.00.

 • Przy rezerwacji pobierane jest 40% wartości czarteru, a pozostałą część kwoty wynajmujący uiszcza przy odbiorze  jachtu.

 • Na okres czarteru pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości  2000 zł., (3000 zł. hauseboat) na pokrycie powstałych ewentualnych drobnych szkód podczas użytkowania jachtu przez wynajmującego.

 • Przy czarterze bez uprawnień pobierana jest podwójna kaucja.

 • Wynajęty jacht  nie może uczestniczyć w regatach lub innych zawodach tego typu jak również służyć do celów szkoleniowych.

 • Najemca nie może przekazać jednostki osobom trzecim bez zgody wynajmującego.

Rezerwacja terminu

Rezerwacji można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej www.kubatyachting.pl w zakładce „Rezerwacja online” lub dzwoniąc pod nr tel. 791-445-744 jak również za pośrednictwem e-mail kubat.yachting@gmail.com. Po dokonaniu wstępnej rezerwacji zostanie wysłany do klienta e-mail potwierdzający termin czarteru, kwotę całkowitą, wysokość przedpłaty oraz termin i nazwę wybranej przez niego jednostki. Standardowo od momentu rezerwacji osoba wynajmująca powinna uiścić niezwłocznie przedpłatę. Okres oczekiwania na wpłatę wynosi 24 godziny od momentu dokonania rezerwacji. Po tym terminie umowa zostaje unieważniona, a termin zwolniony z rezerwacji. W skrajnych indywidualnych przypadkach, gdy rezerwacja następuje w krótkim czasie przed terminem czarteru od wpłaty zaliczki odstępujemy. Pełna rezerwacja terminu następuje w chwili zaksięgowania przedpłaty o czym wpłacający zostanie poinformowany e-mailem. Klient dokonując rezerwacji, akceptuje umowę najmu oraz warunki czarteru  zawarte na stronie armatora. W przypadku odwołania rezerwacji przez Klienta przedpłata nie podlega zwrotowi.

* Zgodnie z treścią przepisu art. 385. pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów oświadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

Czarter jachtu bez patentu

Mamy świadomość, iż nie każdemu żeglarzowi udało się ukończyć kurs i wyrobić patent pomimo posiadanych umiejętności.

W związku z tym postanowiliśmy spełnić  oczekiwania naszych klientów i udostępniać nasze mniejsze  jachty do wynajęcia bez uprawnień.

Przepisy pozwalają na prowadzenie jednostek do 7,5m długości bez jakichkolwiek uprawnień jednak osoba, która przeszła kurs i zdała egzamin daje teoretycznie większe szanse zapanowania nad jachtem i załogą.

W naszej firmie istnieje możliwość wynajęcia jachtów bez patentu ale, należy spełnić dodatkowe warunki. Pomimo ich spełnienia zastrzegamy sobie prawo do odmowy podpisania umowy bez podania przyczyny.

Warunki dodatkowe

 • Na okres czarteru pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 3000 zł na pokrycie ewentualnych drobnych szkód.

 • Załoga musi posiadać wiedzę praktyczną w zakresie:

  • węzeł ratowniczy

  • manewry portowe
  • stawianie żagli

  • refowanie żagli

  • zrzucanie żagli

  • obsługa silnika

  • zabezpieczanie jachtów

  • zasady pierwszeństwa na wodzie

  • praca na żaglach

  • zwroty

  • zasad bezpieczeństwa na wodzie

 • Aby załoga nie posiadająca patentu miała możliwość wynajęcia jachtów musi okazać się godna zaufania.

 • Załoga może żeglować przy wiatrach wiejących z prędkością do 3 w skali Beauforta

Nie zastosowanie się do wymienionych warunków czarteru możne skutkować utratą części lub całości kaucji.

 

POBIERZ: Umowa najmu jachtu

>